Dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc trị bỏng, nhiễm trùng hai chân

Bệnh nhân T được điều trị vết bỏng sau khi dùng thuốc nam. Ảnh do BV cung cấp.
Bệnh nhân T được điều trị vết bỏng sau khi dùng thuốc nam. Ảnh do BV cung cấp.
Bệnh nhân T được điều trị vết bỏng sau khi dùng thuốc nam. Ảnh do BV cung cấp.
Lên top