Dùng súng tự chế đi săn đêm, thanh niên 16 tuổi bị đạn bắn xuyên não

Viên đạn lấy ra từ đầu người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Viên đạn lấy ra từ đầu người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Viên đạn lấy ra từ đầu người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top