Dùng sinh phẩm hết hạn sử dụng điều trị cho bệnh nhân, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Trung tâm Y tế huyện Đak Rông. Ảnh: Hưng Thơ.
Trung tâm Y tế huyện Đak Rông. Ảnh: Hưng Thơ.
Trung tâm Y tế huyện Đak Rông. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top