Dùng diêm chế tạo pháo, một học sinh bị bỏng nặng mặt

Em S. bị bỏng vùng mặt phải nhập viện do chế tạo pháo
Em S. bị bỏng vùng mặt phải nhập viện do chế tạo pháo
Em S. bị bỏng vùng mặt phải nhập viện do chế tạo pháo
Lên top