Dùng chung một bát nước chấm có thể lây nhiễm bệnh COVID-19

Dùng chung một bát nước chấm có thể lây nhiễm nhiều bệnh truyền nhiễm. Ảnh: T.H
Dùng chung một bát nước chấm có thể lây nhiễm nhiều bệnh truyền nhiễm. Ảnh: T.H
Dùng chung một bát nước chấm có thể lây nhiễm nhiều bệnh truyền nhiễm. Ảnh: T.H
Lên top