Đùi nam thanh niên chảy dịch, nhiễm trùng vì xoá xăm

Hình ảnh tổn thương mụn nước, vết trợt và nhiều vảy tiết đen trên vùng da đùi 2 bên sau xóa xăm 4 ngày. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Hình ảnh tổn thương mụn nước, vết trợt và nhiều vảy tiết đen trên vùng da đùi 2 bên sau xóa xăm 4 ngày. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Hình ảnh tổn thương mụn nước, vết trợt và nhiều vảy tiết đen trên vùng da đùi 2 bên sau xóa xăm 4 ngày. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top