Dự án mật của Google thu thập dữ liệu y tế của hàng triệu người Mỹ

Google bí mật thu thập dữ liệu sức khỏe của hàng triệu người Mỹ. Ảnh: NYTimes.
Google bí mật thu thập dữ liệu sức khỏe của hàng triệu người Mỹ. Ảnh: NYTimes.
Google bí mật thu thập dữ liệu sức khỏe của hàng triệu người Mỹ. Ảnh: NYTimes.
Lên top