Đột quỵ gia tăng, cách ổn định huyết áp và phòng ngừa đột quỵ

Qua nghiên cứu hiện đại, người ta đã thấy rằng các dược liệu như địa long, hòe hoa rất tốt cho bệnh nhân tăng huyết áp. Ảnh chụp hội thảo: Tuệ Tâm
Qua nghiên cứu hiện đại, người ta đã thấy rằng các dược liệu như địa long, hòe hoa rất tốt cho bệnh nhân tăng huyết áp. Ảnh chụp hội thảo: Tuệ Tâm
Qua nghiên cứu hiện đại, người ta đã thấy rằng các dược liệu như địa long, hòe hoa rất tốt cho bệnh nhân tăng huyết áp. Ảnh chụp hội thảo: Tuệ Tâm
Lên top