Đột phá ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi đường tiêu hóa

GS Đào Văn Long trình bày báo cáo về ứng dụng kỹ thuật mới trong nội soi tiêu hóa. Ảnh: PV
GS Đào Văn Long trình bày báo cáo về ứng dụng kỹ thuật mới trong nội soi tiêu hóa. Ảnh: PV
GS Đào Văn Long trình bày báo cáo về ứng dụng kỹ thuật mới trong nội soi tiêu hóa. Ảnh: PV
Lên top