Đồng Tháp: Tin vào cách chữa bệnh thiếu khoa học, một phụ nữ nhập viện cấp cứu