Đối phó khi giá rét tấn công trẻ nhỏ

Trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng của rét
Trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng của rét
Trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng của rét