Đoàn liên ngành theo mô hình mới vẫn "vò đầu bứt tai" với thức ăn đường phố

Người dân bán hàng rong trước cổng trường ở quận 1, TPHCM. ̉Ảnh: K.Q
Người dân bán hàng rong trước cổng trường ở quận 1, TPHCM. ̉Ảnh: K.Q