Đình chỉ thuốc nội tiết kém chất lượng

Thuốc không đạt chất lượng sẽ bị thu hồi. Ảnh minh hoạ
Thuốc không đạt chất lượng sẽ bị thu hồi. Ảnh minh hoạ
Thuốc không đạt chất lượng sẽ bị thu hồi. Ảnh minh hoạ
Lên top