Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Peridom-M

Peridom - M thuộc nhóm thuốc đường tiêu hóa (Hình minh họa)
Peridom - M thuộc nhóm thuốc đường tiêu hóa (Hình minh họa)
Peridom - M thuộc nhóm thuốc đường tiêu hóa (Hình minh họa)
Lên top