Đình chỉ lưu hành thuốc đầy hơi, khó tiêu do không đạt chỉ tiêu hàm lượng

Thuốc chữa khó tiêu, đầy hơi... Neopeptine bị đình chỉ lưu hành và thu hồi
Thuốc chữa khó tiêu, đầy hơi... Neopeptine bị đình chỉ lưu hành và thu hồi
Thuốc chữa khó tiêu, đầy hơi... Neopeptine bị đình chỉ lưu hành và thu hồi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top