Đình chỉ lưu hành một số mỹ phẩm trên toàn quốc

Sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn bị cơ quan chức năng xử lý
Sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn bị cơ quan chức năng xử lý
Sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn bị cơ quan chức năng xử lý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top