Đình chỉ lưu hành kem dưỡng ẩm Vaseline SH

Một lô của sản phẩm kem dưỡng ẩm Vaseline SH bị thu hồi
Một lô của sản phẩm kem dưỡng ẩm Vaseline SH bị thu hồi
Một lô của sản phẩm kem dưỡng ẩm Vaseline SH bị thu hồi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top