Đình chỉ lưu hành kem dưỡng ẩm Vaseline SH

Một lô của sản phẩm kem dưỡng ẩm Vaseline SH bị thu hồi
Một lô của sản phẩm kem dưỡng ẩm Vaseline SH bị thu hồi
Một lô của sản phẩm kem dưỡng ẩm Vaseline SH bị thu hồi
Lên top