Đình chỉ lưu hành dung dịch vệ sinh phụ nữ "nhiễm" vi sinh vật

Dung dịch vệ sinh kém chất lượng bị đình chỉ lưu hành. Ảnh minh họa
Dung dịch vệ sinh kém chất lượng bị đình chỉ lưu hành. Ảnh minh họa
Dung dịch vệ sinh kém chất lượng bị đình chỉ lưu hành. Ảnh minh họa
Lên top