Đình chỉ hoạt động, xử phạt phòng khám không phép 45 triệu đồng

Đến chiều 9.12 phòng khám này đã thay biển hiệu quảng cáo từ phòng khám nhận khám bệnh, điều dưỡng, chăm sóc người bệnh tại gia đình thành Công ty CP dịch vụ Y tế C&S. Ảnh: PV.
Đến chiều 9.12 phòng khám này đã thay biển hiệu quảng cáo từ phòng khám nhận khám bệnh, điều dưỡng, chăm sóc người bệnh tại gia đình thành Công ty CP dịch vụ Y tế C&S. Ảnh: PV.
Đến chiều 9.12 phòng khám này đã thay biển hiệu quảng cáo từ phòng khám nhận khám bệnh, điều dưỡng, chăm sóc người bệnh tại gia đình thành Công ty CP dịch vụ Y tế C&S. Ảnh: PV.
Lên top