Điều trị u bằng đắp lá, cụ ông phải cắt bỏ một má

Các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật cho bệnh nhân 91 tuổi. Ảnh do BV cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật cho bệnh nhân 91 tuổi. Ảnh do BV cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật cho bệnh nhân 91 tuổi. Ảnh do BV cung cấp.
Lên top