Điều trị thành công cho thanh niên bị lõm ngực sâu

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị lõm ngực sâu vừa được điều trị thành công nhờ thanh nâng kim loại. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị lõm ngực sâu vừa được điều trị thành công nhờ thanh nâng kim loại. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị lõm ngực sâu vừa được điều trị thành công nhờ thanh nâng kim loại. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top