Điều trị sốt xuất huyết: Nhẹ mất tiền triệu, nặng "đi tong" cả chục triệu

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sốt xuất huyết.
Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sốt xuất huyết.