Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống nước cơm?