Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn quá nhiều xoài chín?