Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Điều gì xảy ra nếu bạn không cạo lưỡi thường xuyên?