Điều gì xảy ra khi uống thức uống kết hợp nghệ với gừng?