Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu không tập thể dục trong 10 ngày?