Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi không tắm trong 2 ngày?