"Điểm mặt" trang quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe lừa người tiêu dùng

Người tiêu dùng thận trọng với các trang quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Ảnh: VFA
Người tiêu dùng thận trọng với các trang quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Ảnh: VFA
Người tiêu dùng thận trọng với các trang quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Ảnh: VFA
Lên top