Điểm hiến máu cố định giúp khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong mùa dịch

Điểm hiến máu cố định góp phần giúp cải thiện tình trạng hiến máu. Ảnh: Công Thắng
Điểm hiến máu cố định góp phần giúp cải thiện tình trạng hiến máu. Ảnh: Công Thắng
Điểm hiến máu cố định góp phần giúp cải thiện tình trạng hiến máu. Ảnh: Công Thắng
Lên top