Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dịch sốt xuất huyết ở Thanh Hoá đã ở mức nghiêm trọng