Dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc: Từ khẩu hiệu thành “thần chú” chống dịch

Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên- nơi đặt văn phòng của Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên- nơi đặt văn phòng của Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên- nơi đặt văn phòng của Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top