Dịch COVID-19: Kỳ thị người dân Vĩnh Phúc là không hiểu gì về bệnh

Chốt kiểm dịch tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Trần Vương
Chốt kiểm dịch tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Trần Vương
Chốt kiểm dịch tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Trần Vương
Lên top