Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, máu cho điều trị cần hơn lúc nào hết

Khu vực đăng ký hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thưa thớt những ngày này. Ảnh: Công Thắng
Khu vực đăng ký hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thưa thớt những ngày này. Ảnh: Công Thắng
Khu vực đăng ký hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thưa thớt những ngày này. Ảnh: Công Thắng
Lên top