Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Diabetna đồng hành cùng giáo hội phật giáo nâng cao nhận thức cho bệnh nhân tiểu đường