Dị ứng đạm sữa bò dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường

Hình ảnh cánh tay trẻ được test dị ứng đạm sữa bò
Hình ảnh cánh tay trẻ được test dị ứng đạm sữa bò