Dị ứng bột mì khi ăn humburger, bé trai đột nhiên khó thở, bất tỉnh

Bệnh nhi phải cấp cứu vì dị ứng bột mì. Ảnh đồ họa: H.Giang
Bệnh nhi phải cấp cứu vì dị ứng bột mì. Ảnh đồ họa: H.Giang
Bệnh nhi phải cấp cứu vì dị ứng bột mì. Ảnh đồ họa: H.Giang
Lên top