Đi làm rẫy, một sinh viên người Cơ tu bị vắt 4cm rơi vào lỗ mũi

Lên top