Đi gặt lúa thuê một phụ nữ bị máy tuốt lúa chém đứt rời cẳng tay

Một ca phẫu thuật bằng kỹ thuật vi phẫu. Ảnh do BV cung cấp
Một ca phẫu thuật bằng kỹ thuật vi phẫu. Ảnh do BV cung cấp
Một ca phẫu thuật bằng kỹ thuật vi phẫu. Ảnh do BV cung cấp
Lên top