Dị dạng mạch máu não không trừ một ai

Một ca phẫu thuật phình mạch máu não. Ảnh: Kim Oanh.
Một ca phẫu thuật phình mạch máu não. Ảnh: Kim Oanh.
Một ca phẫu thuật phình mạch máu não. Ảnh: Kim Oanh.
Lên top