Đi câu cá, bị lưỡi câu móc vào mắt

Anh H. bị tổn thương mắt  do lưỡi câu móc vào khi đi câu cá.
Anh H. bị tổn thương mắt do lưỡi câu móc vào khi đi câu cá.
Anh H. bị tổn thương mắt do lưỡi câu móc vào khi đi câu cá.
Lên top