Đến thầy lang đắp lá, bé gái 5 tuổi viêm xương tủy nặng

Hình ảnh cẳng tay phù nề, căng bóng, tấy đỏ của bệnh nhi M sau khi đắp lá cây chữa gãy tay
Hình ảnh cẳng tay phù nề, căng bóng, tấy đỏ của bệnh nhi M sau khi đắp lá cây chữa gãy tay
Hình ảnh cẳng tay phù nề, căng bóng, tấy đỏ của bệnh nhi M sau khi đắp lá cây chữa gãy tay