Đến năm 2020, Việt Nam sẽ có gần 200.000 ca ung thư mắc mới

Ung thư khiến cho những người phụ nữ này kiệt quệ về sức lực và tài chính.Ảnh: THÙY LINH
Ung thư khiến cho những người phụ nữ này kiệt quệ về sức lực và tài chính.Ảnh: THÙY LINH
Ung thư khiến cho những người phụ nữ này kiệt quệ về sức lực và tài chính.Ảnh: THÙY LINH
Lên top