Delta Plus có nguy hiểm hơn biến thể Delta?

Delta Plus đã xuất hiện tại 11 quốc gia trên thế giới (Ảnh: AFP)
Delta Plus đã xuất hiện tại 11 quốc gia trên thế giới (Ảnh: AFP)
Delta Plus đã xuất hiện tại 11 quốc gia trên thế giới (Ảnh: AFP)
Lên top