ĐBSCL đang thiếu nguồn máu dự trữ trầm trọng

Nguồn máu dự trữ của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ dang thiếu hụt nghiêm trọng. Ảnh: Trần Lưu.
Nguồn máu dự trữ của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ dang thiếu hụt nghiêm trọng. Ảnh: Trần Lưu.
Nguồn máu dự trữ của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ dang thiếu hụt nghiêm trọng. Ảnh: Trần Lưu.
Lên top