Đau khi làm 'chuyện ấy' cảnh báo cơ thể đang gặp nguy hiểm