Dấu hiệu trên khuôn mặt cho thấy bạn đang mắc bệnh thận

Một số biểu hiện trên khuôn mặt có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh thận. Ảnh: AFP
Một số biểu hiện trên khuôn mặt có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh thận. Ảnh: AFP
Một số biểu hiện trên khuôn mặt có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh thận. Ảnh: AFP
Lên top