Dấu hiệu nhỏ ở miệng cảnh báo sớm về bệnh Parkinson bạn không nên chủ quan

Run nhẹ ở môi, lưỡi và hàm là dấu hiệu sớm của bệnh Parkinson. Ảnh: AFP
Run nhẹ ở môi, lưỡi và hàm là dấu hiệu sớm của bệnh Parkinson. Ảnh: AFP
Run nhẹ ở môi, lưỡi và hàm là dấu hiệu sớm của bệnh Parkinson. Ảnh: AFP
Lên top