Dấu hiệu nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" và những mẹo vàng phòng tránh

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã khuyến cáo không ăn hàu sống. Ảnh: Foxnews.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã khuyến cáo không ăn hàu sống. Ảnh: Foxnews.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã khuyến cáo không ăn hàu sống. Ảnh: Foxnews.
Lên top