Dấu hiệu lạc quan khi Việt Nam điều trị thành công 7 ca nhiễm COVID-19

Cả gia đình ông Li Ding (thứ 2 bên phải) mừng rỡ tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 12.2 sau khi được chữa khỏi COVID-19 và xuất viện. Ảnh: HÀ - NHÀN
Cả gia đình ông Li Ding (thứ 2 bên phải) mừng rỡ tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 12.2 sau khi được chữa khỏi COVID-19 và xuất viện. Ảnh: HÀ - NHÀN
Cả gia đình ông Li Ding (thứ 2 bên phải) mừng rỡ tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 12.2 sau khi được chữa khỏi COVID-19 và xuất viện. Ảnh: HÀ - NHÀN
Lên top